Beautywaves verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaakt.

Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

– IP-adres

– Internet browser en apparaat type

– Bankrekening (IBAN)

– BTW nummer

– Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer

 

Delen met anderen:

Beautywaves verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Wij gebruiken uw gegevens o.a. voor de volgende doeleinden:

Bezorgen van uw bestelling op uw gekozen adres. Hiervoor hebben wij uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig. We delen deze gegevens met onze logistieke dienstverlener en de pakketvervoerders die we gebruiken voor de levering van uw bestelling. Het e-mail adres is benodigd om de orderbevestiging, de factuur e-mail en de track en trace email te kunnen delen. Het telefoonnummer is vereist door de pakketvervoerders zodat ze contact met u kunnen opnemen mochten zij uw adres niet kunnen vinden of andere problemen ondervinden met het afleveren van uw order. Wij kunnen uw telefoonnummer of email adres ook gebruiken om contact op te nemen over uw order als er nog iets onduidelijk is.

Betaling gerelateerde gegevens worden opgeslagen op de beveiligde omgeving van onze payment service provider en op de beveiligde omgeving van onze hostingprovider. Verder maken wij gebruik van google analytics. Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld demografische gegevens, het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen worden bekeken en hoe lang het bezoek op de website duurt. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en de vindbaarheid van de website te optimaliseren. Na 14 maanden worden deze data door google verwijderd. Deze data zijn beveiligd en kunnen niet voor remarketing gebruikt worden door derden. Email nieuwsbrieven: Wij sturen regelmatig nieuwsbrieven naar onze abonnees ter informatie over acties en nieuwe producten. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om u zelf in te schrijven of af te melden voor een van onze nieuwsbrieven.

Beautywaves verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren:

Beautywaves zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen gelden:

Facturen, NAW gegevens i.v.m. administratie, de belastingdienst verplicht ons om de wettelijke termijn van 7 jaar aan te houden. (fiscale bewaarplicht).

 

Wij zorgen voor de veiligheid van onze systemen:

Beautywaves neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze volledige website draait op Secure Socket Layer (SSL) technologie. Dit betekent dat alle communicatie tussen uw internet browser en onze website wordt gecodeerd. Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. De groene adresbalk en/of het slotje wordt in alle recente versies van Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox getoond

 

Persoonsgegevens inkijken of wijzigen?

U kunt dit eenvoudig zelf doen via uw 'webshop account' door in te loggen met uw emailadres en wachtwoord. Onder persoonlijke gegevens en mijn adressen kunt u gegevens aanpassen. U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]beautywaves.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Dit ter bescherming van uw privacy. Beautywaves zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen:

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.